Законът за устройство на територията е един от най-променяните закони в страната. Критиките към него са много и в немалко случаи са добре обосновани. | URBN.dir.bg