Доходи от инвестиции във финансови инструменти – какви данъци дължим?

От 10 януари до края на април е срокът за подаване на годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица

Обратно в новината

Коментари - Доходи от инвестиции във финансови инструменти – какви данъци дължим? | URBN.dir.bg

17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Е, от Nexo ще ви кажат как да инвестирате

Какви данъци дължите ? - Всички. Отваряш сайта на нап и там ти лъсват дължимите данъци по всички категории. Плащаш. Това е редът.

Това не е вярно. Сам трябва да си попълниш информацията във връзка с дължимите данъци за доходи от финансови инструменти. Понякога "лъсват" грешни данни за доходи с код 508, писах повече за това в блога "Финансовите услуги и червената лента".

Забрави да кажеш, че всичко се смята по курса в лева в деня на покупко-продажбата. Какво смятане пада не е истина...

"Например, може да търгувате с акции на американската компания Apple на борсата във Франкфурт, Германия - капиталовата печалба от тази инвестиция би била необлагаема. " Има една подробност тук. Според мен това тълкуване е правилно. Но според НАП не е. Зададох въпрос на НАП по надлежния ред дали ще си променят мнението за грешното (според мен) тълкуване на закона, според което печалбата/загубите от продажба на акциите на сегмент на европейска борса, който е "multilateral trading facility", участва във формиране на данъчната основа от акции. По принцип акциите на компании от САЩ, когато се търгуват на европейска борса, минават през сегмент на борсата, който е "multilateral trading facility" (например на борсата Xetra това е сегментът XETB). Иначе и според НАП ако акциите минат през сегмента XETA (който е "regulated market") печалбата/загубата не формира данъчна основа (печалбата не се облага, загубата не намалява данъчната основа). През такъв сегмент (вписан като "regulated market" в регистъра на ESMA) обикновено минават ETFs и акции от Европа (в някои случаи само акциите от същата държава, в която е борсата). Спорът ни с НАП е за сегментите "multilateral trading faclity". Според мен тези сегменти отговарят на дефиницията за "регулиран пазар" по смисъла, в който това понятие се ползва в ЗДДФЛ за целите на изключението от данъчно облагане на капиталовата печалба, реализирана от разпореждане с акции на "регулиран пазар" (в случаите когато този сегмент е вписан в регистъра на ESMA като "multilateral trading facility" - вписването му означава, че това отговаря на дефиницията за "регулиран пазар", понеже ако не отговаря на дефиницията на "регулиран пазар" няма как да е в този регистър). Ето това е ключовата част от ЗПФИ, която ни интересува: "Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС". Обърнете внимание, че в законите понятията си имат точно определено значение. Нещо може да го наричаме "регулиран пазар" в друг контекст, но е важно как точно е дефинирано това понятие за целите на определен член от закона. В ЗДДФЛ препращат към дефиниция в друг закон, където това понятие е ясно формулирано. Според мен "регулиран пазар" (когато това понятие се употребява в контекста на изключението за данъци, което ни интересува) включва както сегментите на борси вписани в регистъра на ESMA като "regulated market", така и сегментите, които са вписани в регистъра на ESMA като "multilateral trading facility". Вписването в регистъра на ESMA като "multilateral trading facility" (или като "regulated market") според мен е индикация, че съответния сегмент на борсата е обект на регулация от европейската директива 2014/65/ЕС. Понятието "multilateral trading facility" влиза в категорията "многостранна система". Подробно защо смятам, че НАП греши в тяхното тълкуване и как НАП мълчи когато задавам сложни въпроси (отговаря само на по-лесните въпроси, а за по-сложните - мълчание) - пиша в блога "Финансовите услуги и червената лента" (потърсете статията "Инвестиране на пазара на акции без данъци дължими в България - ето как може да стане това"). Не ми е известно да има съдебна практика по случая. Пишете в коментарите към статията от блога ако знаете за такава.

Адмирации, че се замисляте над тези въпроси, но според мен нито в НАП, нито в Министерството на финансите , камо ли в Парламента някой е е обърнал внимание че в Европейските борси има различни сегменти . Най-вероятно единици държавни служители са наясно с въпроса и най-вероятно законодателя е имал в предвид Европейска борса като цяло . Като ги питате постоянно, по -скоро ще почнат да се гаврят с хората по време на ревизии, от колкото да излязат с разумно тълкуване.

Относно деклариране притежание на акции, дори към 31-ви декември да са продадени акциите, то следва те да се декларират ако са притежавани дори само за 1 ден през годината.

Моля, обърнете внимание на Указанията към самото Прил 8, в които НАП посочва, че: "Информацията се посочва за притежаваните към 31 декември на данъчната година акции и дялови участия в дружества в чужбина, включително когато са придобити през същата година."

От коя година са тези указания? Върху формуляра на декларацията ли са написани или в писмо на НАП в отговор на въпрос? Според мен тези указания са грешни, защото не се базират на закона. В закона (ЗДДФЛ) никъде не пише, че датата 31 декември е специална и се декларират притежаваните акции само към тази дата. По принцип на 31 декември няма сделки, но ако има не е ясно как да се декларират притежаваните акции - дали притежаваните акции сутринта да се декларират, ако са продадени след обед?

Намерих на сайта на НАП формуляр, публикуван на 29 декември 2022 година. Заглавието на Част I е: "Информация за притежаваните към 31 декември на данъчната година акции и дялови участия в дружества в чужбина" През минали години не помня да е било така формулирано заглавието. В ЗДДФЛ е формулирано така: "Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за: ... притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина." Ключовото тук е "по образец". Законът задължава НАП да направи такъв образец на декларацията, че изискването на закона да бъде изпълнено. НАП направи образец, в който пише, че трябва да се декларира "Информация за притежаваните към 31 декември на данъчната година акции и дялови участия в дружества в чужбина". Ако данъкоплатецът спази това указание няма как да декларира притежаваните активи през годината както изисква закона, а ще е декларирал само част от притежаваните акции (тези, които са притежавани на 31 декември). В ЗДДФЛ няма предвидена глоба при неправилно деклариране на притежаваните акции - нито НАП могат да бъдат глобени за това, че са съставили неправилно образеца, нито данъкоплатецът, че е попълнил образеца на формуляра в съответствие с инструкциите за попълване (а не както казва закона). Причината законът да не е спазен е, че законът не придава специално значение на датата 31 декември. Докато инструкциите за попълване придават такова.

Абе вие попълнете както си твърдите само 31ви, пък после като почнат с проверките, надали си струва изгубеното време, съдебни дела и прочее.... На глава с тия, освен ако нямаш кинти здраво, надали се излиза.

Няма такива магии, никой не го интересува какво си притежавал през годината. Каквото си имал и си продал, вече си го описал и са ти взели данъка.

С това ново указание към дата 31 дек. се променят нещата. Ако си продавал на регулизан пазар не си задължен да декларираш сделките и се губи момента на обективното деклариране на притежавани акции. Ако акциите са закупени през годината и са продадени същата година според новото указание на НАП въобще няма да има запис за тях. Не че имам огромно желание да декларирам акции (смятам го за безмислен труд), но такива промени 2 дни преди края на годината.... странна работа..

Промяна в закона няма. Има промяна в това как НАП го тълкуват - вече го тълкуват, че се изисква данни за притежаваните акции само към 31 декември (а не за всички акции - тези притежавани на 1-ви януари, 2 януари, 3 януари - т.н. до последния ден от годината). Не е проблем според мен да следвате инструкциите за попълване, защото в ЗДДФЛ няма предвидена глоба за вас в случай, че не попълните правилно таблицата с притежавани акции. Има глоба ако не подадете декларация изобщо (в случай, че сте длъжни) и ако подадете данни, според които дължите по-нисък данък от реално дължимия. За деклариране на данни водещи до деклариране на по-голям данък от реално дължимия също няма предвидена глоба в ЗДДФЛ.

Браво на държавата, че иска да вземе данъци от печалбарите. Така трябва. Това носи облекчение на народа.

Тъкмо си казах "И в Дир. бг има интелигентни хора"(визирам горните компетентни коментари на хора, които наистина четат и дискутират) и се изходи ти! За такива като теб и стотинки няма! Не заслужаваш!

върви спами в някоя тема за Русия и не се обаждай при възрастните.

бих инвестирал в момата на снимката

По-добре да си запалиш парите. Белкем ще те стоплят.

Браво, хубава статия