17-11-2017 20-11-2018

Коментари

No offence . . . "такива, които обичат планината" - . . . с кола до полянката пред хижата ??? Ние, които обичаме планината истински, стигаме с кола до подножието и само. После - кракомобила! ;)