#По Коледа стават чудеса, казват, а за повечето от нас това е любмо клише. Макар да звучи като просто оптимистична, топла реплика, в #Mатине сме готови да я изпълним със съдържание и вяра, защото вече разбрахме какъв е шансът да спечелим от лотарийните скреч карти тази Коледа! 

За първи път не само у нас, но и в Европа ще ви покажем специална печатница, където се сбъдват мечти. Харизматичният директор на дирекция "Моментни лотарийни игри" на Българския спортен тотализатор - Иван Кирилов, разкрива пред Вяра и Рени как една зимна приказка може да се окаже приключението на живота ни. 

 Моментни игри... Защото се печели на момента! 

За първи път моментни игри в България се провеждат преди 28 години - през 1992-ра. Първата игра се нарича "Шанс за всички". Става особено популярна и атрактивна за участниците, което е причината след това да бъдат организирани още десетки подобни. 

От 2011 година Българският спортен тотализатор е единственият държавен хазартен оператор, който провежда такива игри. В наши дни у нас има около 37 дейставщи моментни игри. 

Математика на печалбите

"Това е една от най-модерните печатници в Европа. Тук напълно автоматизирано се извършват всичките процеси - от белия лист хартия до талона за моментната игра. Това е сложен процес, който иплементира много технологии и изисква много време и ресурси. Започва с идеята за създаване на играта - от дизайна и разработката на игрални условия или така наречената математика във всяка игра - тя представлява структурата на печалбите, включени в нея", обяснява Иван Кирилов. 

Следва лицензионен режеим. Утвърждава се образеца на талона и се оптимизират правилата за участие в моментната игра. 

"Когато е готов един талон, се пристъпва към неговия печат. Той започва от рола с хартия от бели листи на най-модерната машина в Европа и в света. Печата се гърба, съответните секюрити зони, нанася се персонализация - символите и знаците, които показват каква е печалбата, и се нанасят всички необходими слоеве, за да гарантираме защита", казва още Кирилов.

За първи път в България показваме процеса за създаване на талон за момента игра - във видеото! 

В цял свят са само около 10 лицензираните печатници, споделя още Кирилов. 

"Големи печалби има във всички наши игри. Това, към което се стремим при провеждането на тези игри, е талоните да са достъпни за хората. Затова са с номинал от 1 до 5 лева. Високата честота, която имаме в тези игри  -  с нея обозначаваме вероятността човек да попадне на печеливш талон. При нас тя наистина е висока: 

1:3, което означава, че всеки трети талон има печалба в себе си

Играта "Зимна приказка" е тематична и създадена специално за сбъдване на коледни мечти през зимния сезон. Тя е с висока честота на печалбите и с атрактивен дизайн. Има три игрални зони, а печалбите са до 100 хиляди лева. 

Чудо на Коледа може да се случи, ако спрете да се чудите. Всеки трети талон може да сбъдне вашата мечта.

Колко ви струва да опитате?

*В предаването има продуктово позициониране