#Знаете ли, че до 50% от пациентите с различни психични заболявания не реагират добре на първоначалните медикаменти, които им биват предписвани? Защо се случва това и възможно ли е да сме сигурни, че лечението ще бъде правилно още от първото назначаване на такова?

В новия епизод на #Матине се връщаме към вече позната и изключително важна тема - персонализираната медицина и специализираните генетични изследвания. Ако денят се познава по утрото, то човекът се познава по гените. Днес насочваме поглед към връзката между собствените ни гени, психичното здраве и пътят към правилното лечение на различни психични заболявания. На гости, макар и витруално, е доц. д-р Калоян Стойчев - началник на Втора психиатрична клиника на Университетската болница в Плевен, както и преподавател в катедрата по психиатрия към Медицинския университет в Плевен.

Оказва се, че до съвсем неотдавна психиатрите се нареждат като единствените медицински специалисти, които назначават терапия само с помощта на устна косултация. Както сами можете да предположите, тази практика с лекота създава предпоставки за така наречения модел "проба-грешка". А когато говорим за медикаменти, странични ефекти и лечение - грешката следва да се сведе до минимум. За щастие това вече е напълно възможно.

"Това е главният проблем в диагностиката на психични заболявания - разчитаме на събиране на информация от пациента. Всъщност, психиатричните диагнози са проблематични именно по отношение на това, че нямат надеждни биомаркери или данни от изследвания, които да подкрепят нашите диагнози. Разбира се, че се създава възможност за грешки и най-често това се случва в клиничната практика. Що се отнася до потенциалните рискове за пациента, те не са животозастрашаващи, но със сигурност могат да се причинят неприятни странични ефекти, които бихме могли да избегнем, ако знаем нещо повече. Досега беше така, но с напредването на невронауките това е напът да се промени в близко бъдеще.", споделя доц. Сточйев.

През последното десетилетие, вследствие на бурното развитие на медицината и в частност - генетиката, прилагането на "персонализирана медицина" в психиатрията става напълно възможно. Персонализираната или наричана още "прецизна медицина" в същността си е сравнително нов модел, при който успешно се разчита генетичната информация на пациента така, че позволява прилагането на индивидуализиран и персонален подход при лечението, адаптирано именно спрямо гените на пациента и начинa, по който неговият организъм би отговорил на медикаментите. 

"Генетиката определено много се разви през последните 20 години и нейното значение в нашата работа е най-малко в две направления. Първо, генетиката е напът да ни даде тези липсващи биомаркери за психичните разстройства, които биха ни помогнали за диагнозата. Така например, със съвременните генетични изследвания, известни като геномни секвенирания, е възможно стотици хиляди, дори милиони пациенти със заболявания като шизофрения, аутизъм, хиперкинетично разстройство - най-широк спектър невропсихиатрични състояния, да бъдат тествани за това по какво те се различават в генетично отношение от здравите хора. Идентифицирането на гeните, които стоят в основата на риска от психични заболявания, всъщност е най-важната и най-обещаваща стъпка за пълното лечение на тези състояния. Другото направление е вече свързано с изяснената функция на гените, които определят как ние ще отговорим на лекарствата. Това направление се казва фармакогенетика и то също много напредна през последните 20 години.", категоричен е доц. Стойчев.

Първият подобен фармакогенетичен тест в България, чрез който могат да бъдат изследвани широк спектър добре изучени гени, за които е известно, че имат връзка с менталното здраве и по-конкретно с начина, по-който прилаганите психиатрични медикаменти взаимодействат с организма на конкретния пациент, е GenPro.

Резултатите от генетичния тест дават информация на лекуващия лекар за очаквания отговор на организма към съответните медикаменти, което от своя страна предлага така необходимата възможност за прецизиране дозата на медикаментите и избягване на определени лекарства, които биха предизвикали нежелани странични ефекти.

"Аз имам вече извесен опит с това изследване и той е изцяло положителен. При всички тестове, които съм провел, не е имало случай, в който тестът да не ми е бил полезен. Пример мога да дам с една от последните пциентки, които бяха тествани. Над 60-годишна пациентка с биполярно разстройство, която аз познавам от няколко години и съм изпробвал различни лечения винаги със субоптимален резултат - с известен остатъчен брой симптоми и със странични ефекти. След провеждане на теста антидепресантът на тази пациентка беше заменен по препоръки на теста и вече повече от три седмици нейното състояние е добро. Тя постигна пълно подобрение на настроението, което преди не можеше да постигне без странични ефекти. Аз определено съм доволен и респектиран от този резултат, както и тя и близките ѝ."

Напредването на медицината и генетиката създават ред предпоствки за това тежки и досега трудно лечими състояния да бъдат овладяни и повлияни чрез правилната терапия за всеки един пациент. Подобна редовна практика би променила изцяло методиката на лечение на ред заболявания и значително би повишила успеваемостта на назначаваните медикаменти. За жалост, специализираните генетични изследвания все още са сравнително трудно достъпни и финансово ангажиращи. Започнахме темата с теорията, че ако денят се познава по утрото, то човекът се познава по гените. Как би се наредил пъзелът, ако всеки един пациент има възможност да бъде генетично изследван и това се превърне в редовна и напълно достъпна за всички практика?

"Определено смятам, че въвеждането на такъв тип фармакодиагностика рано в хода на лечението е голямо предимство. Би подобрило значително ефективността на нашите терапевтични интервенции, съответно би подобрило и доверието на пациента към нуждата да приема медикамент. Това е много важно при психичните разстройства, тъй като знаете, че пациентите с хронични психични заболявания често не приемат медикаментите поради страх от странични ефекти и така нататък. Наличието на един такъв тест, който персонализирано показва нагледно защо конкретното лекарство трябва да се взема и какви биха били ползите от него, определено ще повиши съдействието на пациентите и ще доведе до резултати. А отделно от това, поради измерената индивидуална ефективност, ще доведе до по-ефективно лечение чисто клинично. Така че, бихме имали полза както ние, така и пациентите."

Можете да слушате #Матине в Spotify и Google Podcasts!