#Първата и вероятно една от най-важните стъпки към успешното лечение на раково заболяване е да разберем с какво точно се борим. Оказва се, обаче, че понякога диагностицирането на конкретното заболяване бива затруднено, а тук особено важна роля играе хистопатологичният анализ.

Как съвременните достижения на медицината помагат при лечението на онкологични заболявания и какво говорят собствените ни гени за нашето здраве? За проблемите и решенията в борбата с ракови заболявания днес в #Матине разговаряме с патолога д-р Пламен Василев, който ни разяснява важната роля на хистопатологичните изследвания.

Хистопатологичните изследвания в онкологията включват различни подходи за микроскопско наблюдение и анализ на тъкани с туморен произход, получени чрез биопсия или друга хирургическа интервенция. Те играят важна роля в диагностицирането и определянето на стадия на раковото заболяване и могат да дадат информация за произхода и прогноза за развитието на заболяването.

"Установяването на точна диагноза е важно не само при онкологичното, а при всяко заболяване, но предвид спецификата на онкологичното заболяване е от изключителна важност. Първо това е важно за пациента. Пациентът си задава въпроси: "Това рак или е, или не? Ако е рак - какъв вид и ако е установено какъв вид, в какъв стадий е?". На второ място тя е важна за близките на пациента, тъй като тази диагноза променя и техния начин на живот. И на трето място, но не по важност разбира се, това е от изключителна важност за колегите онколози, които лекуват пациентите с онкологични заболявания. Освен, че различните видове рак се лекуват по различен начин, установен вид рак в различни стадии също се лекува по различен начин.", споделя д-р Василев. 

Поради спецификата на анализите, хистопатологичните изследвания се базират на визуални наблюдения и силно зависят от субективната оценка на специалистите-патолози, а това става причина за твърде честите грешки както в диагностицирането, така и в последващото лечение. 

"Хистопатологичният анализ всъщност е фундаментът, основата на патоанатомичната диагноза. Чрез него се определя дали има рак, или няма, най-образно казано. Чрез визуален анализ на човешка тъкан и характеристики на клетката се постига точната диагноза. Въпросът е, че понякога хистопатологичното изследване трябва да се извърши на няколко етапа като всеки следващ етап дава допълнителна информация на лекуващия лекар. Тези различни етапи се отнасят първо до визуализацията на тъканите и клетките, и определяне на техните морфологични особености. Понякога е необходимо да се анализират белтъците, които произвеждат тези клетки и тук вече е вторият етап - имунохистохимичното изследване. А е възможно да се направи и генетично изследване, тъй като туморите всъщност представляват мутации на молекулата на ДНК и оттам грешен синтез на белтък.", разяснява специалистът.

За съжаление подобни детайлни имунохистохимични изследвания у нас се провеждат в едва няколко лаборатории, поради липса на адекватно оборудване и специализирани познания, споделя още д-р Василев. Тази липса обаче може да се превърне в шанс за пациентите случаят им да бъде разгледан от водещи световни специалисти в областта. Българската компания НМ Дженомикс предоставя възможността за извършване на хистопатологичен анализ в Института по Клинична Патология в Байройт, Германия, който разполага с огромна база данни както за често срещаните ракови образувания, така и за някои от най-редките тумори. Този опит се превръща в ключов за ограничаването на възможностите за грешка при поставяне на точната диагноза.

"Имунохистохимията, за която говорихме, се извършва едва в няколко болници в България, предимно в университетските болници. Това всъщност е възможност за хората с онкологични заболявания техният случай да попадне в едно от най-добрите места в Европа - института Байройт в Германия, където проф. Виет и неговия екип са изследвали повече от 160 000 пациенти, ако не ме лъже паметта. През лабораторията са минали около 500 000 биопсии. Това е възможност техният случай да бъде разгледан и оценен от екип с много голяма рутина и разполагащ с много голяма база данни на случаи от Европа и света."

Възможността за напълно детайлна и правилна диагностика в онкологията не е просто важна, понякога тя е животорешаваща. А в някои случаи точният анализ може дори да отхвърли вече поставената диагноза, както и практиката на самия д-р Василев показва.

"Сещам се за един възрастен пациент, неговата внучка потърси съдействие. Той беше диагностициран с базоцелуларен карцином на кожата и буквално в понеделник трябваше да постъпи за лъчелечение, а в петък консултирахме хистологичния материал и се оказа, че е заболяване, което изглежда като поставената диагноза, но това не беше онкологично заболяване."

Надеждата на д-р Василев е, че персонализираната медицина и нейното развитие във времето значително ще подпомогнат таргетната терапия - лечението на конкретния вид рак и конкретната мутация при всеки един пациент не само в световен план, но и конкретно в България.

Епизодът на #Матине се излъчва със съдействието на НМ Дженомикс!