#Гарите - тези ключови локации, за които се пишат стихове, на които са снимани любимите ни сцени от филмите... Гарите, тези протагонисти, в чиито обятие се случват срещи и раздели, където животите претърпяват обрати и вечни загуби...Гарите, които са фон и сцена на най-силните фотографии. Гарите, за които са писани десетки песни. В България те са назаличима част от градската среда, където все още трудно успяваме да ги вкараме в темпото, с което се развиват местообитанията ни. Те са носталгичните спотове, където си правим "instagramable" снимки. Те са поглед към миналото. Те са автентична локация за погледите на десетки чуждестранни режисьори и реквизит и съществен елемент за сюжети в епоха. Гарите са безспорно емблема на всяко населено място. В чужбина, обаче, влаковете вече са в крак с времето. Пространствата на гарите са смарт и модерни. Контрастът между света и България само трябва да ни накара да се замислим какво печелим и какво губим, подминавайки българската гара... По темата за гарите по света и у нас говори урбаниста Емил Христов.

Снимка: Getty Images

Емил Христов завършва бакалавър по Урбанизъм в УАСГ през 2009 г. и прави две магистратури в Дания, в Университета в Олборг по специалности "Градско планиране и управление" и "Градски дизайн". Той работи като изследовател в Институт GATE на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и е член на сдружението за градски политики СГП. Обича да пътува, да спортува, да се весели и да бъде сред природата, но страстта му към градовете е също толкова силна, привлечен от сложността, устойчивостта на времето, уникалността и разнообразието на градските системи.

С Емил Христов откриваме авторската рубрика #URBNista, където ще ви разказваме за умните градове и тяхното бъдеще, което всъщност е и наше! Първата ни тема са... ж.п. гарите.

Знаете ли, че това са новите социални явки?

В началото на развитието на железниците гарите обикновено са били използвани като място за разтоварване на стоки и пътници и за зареждане с гориво. Независимо от периодите на развитие на железопътния транспорт и географското разположение, функцията на гарите е била предимно монофункционална с транспортен фокус, изолирана от динамиката и живота на града.

В много региони особено в България, но и в други държави се забелязва спад в използването на жп транспорта към края на 20 век поради редица причини - силна моторизация, развитие на гъста мрежа от високоскоростни магистрали, повече и по-достъпни самолетни полети и др. Началото на новия век, обаче, е осеяно с нова енергия, която цели да съживи жп транспорта, да го превърне отново в основен начин на придвижване. Залагат се различни цели, правят се стратегии и политики в тази посока, така че жп транспорта да бъде по-бърз, по-удобен, по-достъпен и по-предпочитан. Започва ерата на преосмисляне на жп инфраструктурата като мултифункционална и интегрирана мрежа, обвързана с множество други елементи на градската среда.

Гарите стават основен акцент и свързващо звено между жп транспорта и всичко друго - хора, услуги, събития, градска среда, бизнес... Те придобиват съвсем друго значение, преосмисляйки ги като основни градски хъбове.

Какъв е проблемът?

Основният проблем на жп инфраструктурата и на големите жп ареали в градска среда е фактът, че те не само не са интегрирани по подобаващ начин в динамиката на града, но и представляват сериозна физическа бариера, която често има своето отражение върху пространственото, социалното и икономическо разделение на градовете.

Това явление се наблюдава, както в България така и в много други държави. Така например, столицата София, е от много време разделена на северна и южна, като границата са големите, вече запустели жп ареали..

Гарите, особено в България продължават да са физически бариери, монофункционални, не интермодални, трудно или напълно недостъпни, неинтегрирани, разглеждани единствено като обекти, а не като пространство, обслужвайки единствено и само жп транспорта. 

Снимка: БТА

Ако разгледаме две от най-главните жп гари на София - Централна и Подуяне, ще забележем всички тези недостатъци. И двете гари претърпяват сериозен ремонт както на жп инфраструктурата с цел увеличаване скоростта на влаковете, така и обновяване на сградния фонд. Въпреки това те продължават да са тип "островен" транспортен хъб, който по никакъв начин не е интегриран в заобикалящата ги градска среда. И двете гари са обърнати на юг с напълно игнорирани северни територии. Начините на преминаване в повечето случаи са чрез подлези, които дори след ремонт поради редица причини не функционират така както е предвидено. Предгаровите пространства са неоживени и неинтегрирани. Пространствата пред централна гара пустеят, а тези пред гара Подуяне са просто неизползваеми и неадекватно планирани. Това е пример, в който гарите запазват своята монофункционалност, изолирани от динамиката на градския живот, представляващи сериозни физически бариери и неприветливи места, вместо свързващо публично пространство, което да привлича хората.

Павлин Даскалов, Dir.bg

Каква е съвременната гара?

Железопътните гари са съоръжения, свързващи железопътния транспорт с градското пространство. Те трябва да бъдат пространства, които обвързват/съшиват градската среда, а не я разделят. Да бъдат места, които привличат хора и ги карат да се задържат на това място. Пространства наситени с много функции.

Развитието на железопътните гари и техните околни райони се счита за един от катализаторите за оживяване на дадена територия или дори целия град.. Важно е да се вземе предвид, че железопътните гари се различават по размер, стил на сграда, интериор и екстериор, и за това имат различни начини да допринасят към заобикалящата ги среда.

Трансформацията на съвременните железопътните гари включва задължително "Предгаровото" пространство, което трябва да се превърне в "окологарово" пространство, преосмисляйки гарите като обединяващи обекти с множество входове и изходи в различни посоки. То трябва да бъде възлова зона, в която различни транспортни средства (градски, автобусен и железопътен) са свързани помежду си.

Съвременните окологарови пространства задължително интегрират паркове и обществени пространства в своя дизайн.

Жп гарите се използват не само за пътуване, но и за социално взаимодействие. Те стават важен обект в градския живот не само в пространствено отношение. Трансформирането на гарите от физически бариери в обвързващи пространства, е начин да се създаде усещането за общност, позиционирайки гарата в средата. Жп гарите са центрове където се постига социално взаимодействие. Те са градски възли, които могат да активират местните общности. 

Концепцията за преустройство на района на жп гарата, трябва да наблегне на създаването на центрове, интегриращи различни видове транспорт, от една страна, и превръщането на района около гарите в зона за развитие на нови бизнес дейности, от друга. Сградите на гарите и зоните в непосредствена близост до тях следва да засилят функциите, пряко свързани с обслужването на пътниците - търговски и обслужващи дейности.

Много е важно гарите с прилежащите към тях пространства и околни райони да станат част от по-голям градоустройствен план, а не да се проектират на парче...

Възможността за реновация на жп инфраструктурата включително гарите, трябва да се използва така, че максимално да повлияе на градската среда около гарите, обитателите и посетителите на града. Обновяването трябва да се превърне в пълна трансформация на пространството, а фокусът да не пада само върху реновирането на сградния фонд, енергийната ефективност, осветлението и настилките. Трябва да има много по-цялостна визия и концепция за пространството.

Функционалности

Стъпвайки на тенденциите и решенията за съвременна и успешна трансформация на жп гара, могат да се откроят 5 основни функции, които всяка една гара трябва да интегрира:

  • Свързващо звено - железопътните гари действат като връзка на гражданите с транспортната жп мрежа. Това е една от основните и изначални функции на жп гарите. Те са портала към влаковите композиции. 

  • Интермодалност - втората функция, цели да създава, поддържа и надгражда връзките между различните видове транспорт в града. Железопътните гари са съоръжения, свързващи железопътния транспорт с градското пространство.

  • Мултифункционално пространство - това означава гарата да не е монофункционална с една единствена транспортна функция. Тя трябва да е пространство, където има концентрация на търговия и услуги, места за отдих, забавление и спорт, и др.

  • Публично пространство - четвъртата функция е осигуряването на публично пространство. Железопътните гари са сцена за социални дейности, обществени събития, пазари и други. На повечето от изходите социалното взаимодействие се наблюдава, тъй като хората го използват като място за срещи, а музикантите за свирене на музика и взаимодействие с тълпата. Интересен пример от преди близо 100 г. е гара Шинджуку (Токио, Япония), където през 30-те години на миналия век е имало дъска, на която хората са оставяли съобщения за приятели, семейство или любими. 

  • Идентичност - пространство обвързано с характера на прилежащата територия. Тази последната функция на жп гарата може още да се нарече "Принос към идентичността на околното пространство". Това означава, че железопътната гара може да стане значима за заобикалящата я среда, защото допринася за нейната идентичност. Железопътните гари подпомагат създаването на идентичност. Всяка гара има свой индивидуален облик, отразяващ характера на съответния квартал. Това е формиране на идентичност и оказва влияние върху приемането на един проект за трансформация от местната общност. Подходящо трансформирано гарово пространство води до това, че квартали и жители, разделени преди това от железопътната линия, се събират, не само физически.

Добрите примери

Бърно

Проектът за трансформацията на централната гара в Бърно се фокусира върху интегриране на културното наследство на града с модерен интермодален център и висококачествено публично пространство. Гарата представлява прекрасна възможност за създаване на нов и оживен квартал в Бърно. Семплият и елегантен дизайн на новата жп гара на Бърно цели да бъде катализаторът и новото сърце на новия град.

Проектът предвижда цялостно решение за мултимодален транспортен център, включващ 14 платформи за високоскоростни и местни влакове, трамваи и градски автобуси, регионална автогара с 40 спирки, метростанция, паркинг за велосипеди и автомобили. Сградата на гарата предлага удобни пътнически услуги и съоръжения и разполага с достатъчно търговски площи... Проектът допълнително включва градско развитие с офиси, жилища, хотел и висококачествено публично пространство, включително крайбрежен парк и градска алея.

Създавайки квартал без бариери, дизайнът едновременно вплита и вгражда пешеходни маршрути в градската тъкан и ги концентрира чрез висококачествени пасажи в железопътната система. 

Градоустройственото устройство на гаровия квартал позволява оптимално разположение на всички видове транспорт. Поставяйки хората на първо място, всички видове трафик се преплитат безопасно.

Утрехт, Нидерландия

В Утрехт релсите винаги са били физическа бариера между изтока и запада. През 2002 на референдум жителите на Утрехт избират между две бъдещи визии. Печелившият модел е разработен като Генерален план на района на гарата, който оттогава е основата за радикална трансформация на района. Задачата е много по-широка от обновяването на гарата и непосредствената й околност.

Гарата, която винаги е била разположена в края на центъра, сега е в средата на разширен център. Западно от релсите, е създадена нова централна зона, която допълва историческия център. Пространството така е програмирано, че то да бъде обживено 24/7.

Embed from Getty Images

Просторният основен пешеходен коридор представлява покрит градски площад, който свързва предната и задната част на гарата, целящ да се създаде по-добра пропускливост на района. Поради паветата и вида на използваното осветление пространството изглежда по-скоро като външна градска среда, отколкото като сграда. Две градски открити пространства под формата на площади са разположени около сградата, които гарантират, че градът и гаровият комплекс преливат безпроблемно един в друг. Тези големи отворени и закрити площадни пространства имат потенциала на сцена, където могат да се провеждат разнообразни събития...

Снимка: Getty Images

От гледна точка на мобилност, Utrecht Centraal е транзитният център, който обединява два паркинга за велосипеди, две автогари, две трамвайни спирки и централната жп гара на Утрехт. И гарата, и автогарата са най-големите и натоварени в Нидерландия. Паркингът за велосипеди от източната страна е най-големият в света побиращ 12 500 велосипеда.

Вилнюс, Литва

Визията за трансформацията на централната гара във Вилнюс е създаването на интегриран транспортен хъб на 21-ви век с нови публични пространства, обгърнати от природата.

Давайки приоритет на пешеходците и велосипедистите, избраното предложение ще обнови жп гарата на Вилнюс чрез включване на нов обществен мост над железопътните линии, за да свърже прилежащия квартал на юг с центъра на града и стария град на Вилнюс. По този начин предложението трансформира съществуващата железопътна инфраструктура от бариера, която разделя града в свързваща връзка, която обединява Вилнюс и служи като транспортен център за националните и регионални железопътни услуги в допълнение към новата линия Rail Baltic, която се свързва с високоскоростната железопътна мрежа на Европа.

Проектът предлага също преместване на съществуващия паркинг в ново подземно съоръжение. предвиждайки площад и прилежащ парк, две оживени публични пространства с над 300 нови дървета и 4000 кв. м озеленяване.

Щутгарт, Германия

"Щутгарт 22" е проект за централната гара на Щутгарт, който има за цел да използва повторно съществуващата железопътна инфраструктура, като същевременно премахва бариерата, създадена от железопътните релси.

Състои се от междуградска жп гара, офис и жилищна сграда, соларна кула, с публично зелено пространство. Чрез свързването на жп гарата с околните пространства, обществен парк и градския център на града, сърцето на Щутгарт се отваря с 200 000 квадратни метра 

Мелбърн

Това е един малко по-различен пример, който разглежда цялото пространство около жп ареалите в града. Концепцията е, че районите на гарата предоставят възможност за преустройство на градския център на всяка общност, като дизайнът се ръководи от местния контекст. Районите на гарите са съсредоточени около оптимизирани мултимодални транспортни центрове, включващи както автобуси и влакове, така и мерки за насърчаване на ходенето пеша и колоезденето. Всеки участък има площад, насочен към съществуващата местна общност. Проектът включва обширни обществени консултации, за да се гарантира, че участието на общността допринася за създаването на реални, конструктивни решения, които наистина оформят резултата и позволяват на новия железопътен коридор да бъде нещо повече от обикновен проводник за влакове. 

Снимка: Getty Images

Как технически да се случи...

Това конкретно обживяване и съшиване е въпрос на конкурс, анализи и подбор на решения - дали ще има обновени подлези, или големи мостови съоръжения с паркове и други функции по-тях, или на ниво терен ще се намерят различни решения е въпрос на конкретни проекти, но тенденцията показва, че се върви към изваждане на хората на или над земята и ако нещо се вкарва под земята то е или инфраструктурно или много добре проектирано, така че да не създава това потискащо, ограничено и депресиращо усещане у ползвателите.

Миксът от функции трябва да е много добре проучен.

Той зависи от мащаба на гарата и нейното разположение в градската среда... Дали фокусът ще е върху комерсиализация и шопинг център привличащ един тип хора или върху публично пространства с предимно събитиен и спортен характер е отнво въпрос на задълбочени анализи и работа с местните общности...

Гарата трябва да бъде преосмислена от физическа сграда обслужваща основно жп транспорта, разделяйки физически града и бидейки не интегрирана, към мултифункционално пространство, което обвързва заобикалящата градска среда и се внедрява в динамиката на града. Тя трябва да е публично пространство с акцент върху социалната интеракция и място, което подчертава идентичността на града, местна общност и близките квартали.