Темата за обезщетението за раждане и отглеждане на дете разгледахме в предишни публикации в Семейни финанси. Често обаче изниква и въпросът може ли все пак майката да работи и да има допълнителни доходи в периода, в който се води в отпуск и получава обезщетение от държавата за това? Отговорът е Да, има такава възможност, но има и особености за това, които е важно да знаем, за да не се окажем с прекъснато майчинство.

Обезщетението за майчинство и за отглеждане на дете може да се ползва от майката при условие че има натрупан поне 12 месеца стаж, през който е осигурявана за общо заболяване и майчинство. Обезщетението е вид компенсация за това, че през този период майката е прекъснала своята работа по трудов договор и съответно във времето на този отпуск няма осигуряване за общо заболяване и майчинство. В случай че тя възобнови своята работа на трудов договор, майчинството се прекратява - но пък до 2-годишна възраст майката продължава да получава 50% от това обезщетение като стимул от страна на държавата за по-ранно връщане на жените към икономиката.

Същото се отнася и за самоосигуряващите се, които упражняват дейност, за която са регистрирани, включително и по граждански договор.

Тогава какво може да работи майката, докато гледа своето дете?

Граждански договор

Няма пречка през периода на обезщетението майката да работи по граждански договор - и да получава в пълен размер своето майчинство в допълнение към възнаграждението си по този договор. Това е така, защото върху доходите от граждански договор се внасят осигурителни вноски само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, но не и за общо заболяване и майчинство.

Този тип договорни отношения се наричат още договор за възлагане. При тях няма престиране на определен брой часове пред работодателя, а постигане на конкретен резултат - например работа по проект с определен срок и резултат, за изпълнение на определена задача или изработка на дадено изделие и пр.

Важно е и каква дейност се упражнява под формата на граждански договор, за да не се окаже той прикрит трудов договор с цел заобикаляне на правилата. Предметът на гражданския договор не трябва да повтаря ангажиментите и характеристиките на позицията, която майката заема по основния си трудов договор. Т.е. не може майката да се върне на пълен работен ден и да изпълнява ежедневни задължения като по трудов договор с конкретно работно място и време, но просто да е подписала граждански договор, тъй като при една проверка нарушението ще се види ясно.

Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на парично обезщетение за майчинство - за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст в пълен размер при условие, че не извършват дейността, за която са регистрирани, както и при условие, че не работят по граждански договор, без значение дали работата по този договор е във връзка с дейността им или не.

Втори трудов договор

След изтичането на 135 дни от отпуската по майчинство майката може да сключи допълнителен трудов договор с втори работодател. Старта на тази втора работа няма да прекъсне изплащането на обезщетението по майчинство, дължимо при основния работодател, където майката все още в отпуск.

Важно е да знаем, че при работа на два трудови договора работните часове не могат да надвишават 12 часа дневно.