#Повече от 25 години Dir.bg е медията, която представя по най-вдъхновяващия и красноречив начин, но и с креативен почерк онези, които създават, проправят брод и изграждат картата на бъдещето в обществения ни живот, политиката, бизнеса, изкуството, науката, иновациите - онези мъже и жени, чиито опит и път са не просто стимул, но трансформират света ни, отваряйки прозорец към различното, революционното дори.

Вече 6 години в специалните ни проекти She`s the ONE и He`s the MAN разказваме историите на жените и мъжете, дръзнали да изразят таланта, позицията, уменията си, така че да реформират, да задават нови посоки, и да генерират концепции отвъд познатото. Със специалното издание She`s The One in Business през 2023 година ви разказахме историите на най-успешните жени в корпоративния свят, за които бизнеса е и кауза.

И така, както не можем да пропуснем нито едно парче от пъзела, да разделим миналото, настоящето и бъдещето, през 2024 година в Dir.bg, водени от опита си, вдъхновени от все по-многобройните примери, и със стратегия за бъдещето, обединяваме ежегодните селекции със специални онлайн интервюта, които разкриват историята на забележителни личности от различни обществени сфери - She`s the ONE и He"s the MAN.

През цялата година, в една обща поредица, ще разказваме истории, ще генерираме проект с ясна визия и категорично послание и съдържание - "Истории от бъдещето", за да ви запознаем с онези, които прекрачват границите и пишат новата история на България.

Повече от 20 изключителни мъже и жени ще разкрият пред Dir.bg личните си, професионалните си, творчески истории.

"Истории от бъдещето" разказват, за да променят!