#Джобните пари са един от най-използваните инструменти за изграждане на финансови навици и умения у децата. Това е личният бюджет на детето, чрез който то може да се учи да разпределя своите разходи, да планира, да спестява и инвестира.

Има различни подходи по отношение на предоставяне на джобни пари на децата. Подробно сме разглеждали темата и преди, като тук ще откриете съвети по най-често задаваните пт родителите въпроси.

Много от практиките по отношение на предоставянето на джобни на децата са въпрос на различни мнения и разбирания, различни навици и възприятия в семейството. Затова днес ви питаме по някои от темите, по които често има различни решения: