"Къде отидоха парите ми?" Сигурно всеки си задава този въпрос.

#Сметки, покупки, планирани и непредвидени разходи... И на финала пак се оказваме със занулен бюджет, без да имаме ясна представа къде и за какво точно са изхарчени средствата. А с покачващата се инфлация всъщност този анализ ни е все по-необходим, защото се налага да търсим ограничения и буфери за покриване на растящите разходи.

Тук ви представяме списък с едни от най-използваните мобилни приложения за управление на личните финанси. Всяко от тях е насочено към това да имаме по-добра информация и данни за анализ на личния си бюджет и най-вече разходи, към това да поставяме и следим различни спестовни и инвестиционни цели.

Звучи досадно да си записваме и въвеждаме всеки извършен разход, но използването на приложение за управление на семейния бюджет много помага да въведем в ред финансите си, да поставим приоритет върху спестяванията и инвестициите, да подобрим потребителското си поведение. Не е необходимо това да се превръща във фикс идея и попълването на таблици да заема голяма част от ежедневието и мислите ни. Но периодичен анализ на разходите и разпределението на бюджета би помогнало да си сверяваме часовниците. А приложенията за лични финанси са особено полезни също за поставяне и следене на различни краткосрочни и дългосрочни финнасови цели, свързани със спестявания и инвестиции.

Разбира се, мнозина биха казали, че простичка таблица или тефтер биха свършили същата работа. Е, не съвсем. Трябва да признаем, че добре структурираното приложение с редица улеснения при въвеждане на информацията и готови диаграми за анализ дава много по-добра мотивация да проследяваме месечните си разходи. Умните апликации ни напомнят за предстоящи плащания, алармират, когато достигнем собствените си лимити в определена категория разходи, насърчават ни по пътя към постигане на финансовите ни цели.

Wally

Приложението дава възможност за разпределение на разходите по категории и съхранява информация за планирани и реални разходи в различните зададени от нас периоди. Също така е подходящо за използване, когато имате конкретни финансови цели, по чийто прогрес работите на дневна, седмична или месечна база и искате да следите как се справяте със събирането на средства. Едно от удобствата на приложението е възможността за директно сканиране на касови бележки, което улеснява въвеждането на данни.

Monefy

Това приложение е семпло и удобно. Има добре селектирани предварително заложени основни категории, като могат да бъдат добавяни и нови. С въвеждането на данни за разходите ни приложението дава възможност много лесно да идентифицираме своите потребителски навици и да залагаме финансови цели.

Mint

В приложението могат да бъдат задавани лимити на отделните категории разходи, да бъдат залагани и проследявани цели за краткосрочно или по-дългосрочно спестяване - напр. за лятната почивка, за нова кола и пр.

GoodBudget

Приложението се базира на системата с пликове за управление на разходите. Може да бъде използвано от различни мобилни устройства, както и съвместно с друг човек - както всъщност се случва реално управлението на един семеен бюджет.

iSaveMoney

Приложението дава възможност да водим отчетност на разходите си по предварително определени категории, да извличаме данните в таблици за анализ или да ги визуализираме в графики.

HandWallet

Безплатна апликация за проследяване на личния бюджет и разходи, включително с виртуално създаване на отделни "пликове" по пера.

Spendee

Приложението дава възможност за синхронизация с други потребители. Когато говорим за семеен бюджет, голяма част от разходите са споделени между партньорите и съвместното проследяване е задължително.

You Need a Budget (YNAB)

Приложението е базирано на принципите на zero-based budgeting и съставянето на предварителен план при изразходването на всеки лев. Концепцията е обърната - целта не е проследяване на извършени плащания и анализ на поведението, а формиране на желано поведение спрямо заложените финансови цели по отношение на разпределението на разходи, инвестиции, спестявания.

По-голяма част от приложенията имат безплатна версия с базови възможности и допълнителна платена версия за пълния пакет от услуги или пък определен период на безплатно тестване.

Ако не желаете да ползвате подобни апликации, но все пак осъзнавате необходимостта от акумулиране и анализ на информацията за разходите си, добрата стара екселска таблица може да помогне. Google Sheets Template предоставят достъп до добре оформени безплатни темплейти, които да ни помогнат в анализа на информацията и визуално да насочат вниманието ни към конкретни елементи от месечния бюджет.

Какво да правим с получените данни?

Независимо дали целта ни е ограничаване на разходи, увеличаване на средствата за инвестиции, натрупване на авариен фонд или друго, на първо място е анализът. Структурираните данни ще ни ориентират кои разходи заемат най-голям дял от месечния ни бюджет, къде увеличението е най-голямо, къде можем да търсим оптимизация. Ще насочи вниманието ни върху потребителските практики, чиято промяна би дала най-устойчив или най-осезаем резултат за бюджета ни. Ще ни помогне да оценим как балансираме между нужди и желания, доколко планираме своите разходи или се движим от импулсивни решения.

Анализът би ни насочил и към подходящ за нас модел за разпределение и управление на семейния бюджет. Ето някои популярни техники, за които сме писали: