#Управлението на семейния бюджет може да е истинско предизвикателство, но възприемането на структуриран подход в разпределението и следенето на приходите и разходите често облекчава и улеснява домакинствата. Неслучайно простички правила добиват широка популярност и приложимост, тъй като са лесни за следене и ни освобождават от излишен стрес във взимането на финансови решения.

Такова е популярното правило 80/20. Най-общо, според него 20% от приходите си е необходимо да заделяме за своите финансови цели, а да харчим текущо останалите 80%.

Как харчим?

Мнозина вероятно ще възразят, че не могат да заделят 20% от текущия си доход. Затова в реализацията на това бюджетно правило е важно не само дали заделяме тази една пета, но как разпределяме останалото, така че да превърнем правилото в устойчив модел.

В разпределението на разходите е важно наистина да разберем къде отиват парите ни. В рамките на няколко месеца можем да проследим и записваме всички свои харчове, като за целите на добрия анализ е необходимо да ги категоризираме - за храна, транспорт, жилище, развлечения и пр. Така можем да оценим кои от разходите са за жизненоважни неща и нужди и кои са незадължителни и в категорията "желания". Можем да отбележим важни дати в календара за плащане на текущи задължения - било то месечни или с по-малка регулярност, които се отразяват значително на платежоспособността и баланса ни.

Добрата практика е т.нар. пожелателни разходи (за хранене навън, развлечения, хобита, ваканции, импулсивно пазаруване и др.) да заемат до ¼ от всичките ни месечни плащания. Ако при нас пропорцията е различна, е добре да се замислим как и за какво харчим.

За какво спестяваме?

Според правилото 80/20 20% от текущия ни доход трябва да бъде заделен за финансови цели. Това включва попълване на аварийния фонд, изплащане на ипотека или друг дълг, спестявания, средства, които влагаме в дългосрочни инвестиции и придобиване на активи. Целта на тези 20% е в дългосрочен план да осигурят финансовата независимост и спокойствие на семейството, както и потенциално да се превърнат в източник на допълнителен доход от придобитите инвестиции и активи.

Работи ли това правило?

Правилото 80/20 работи най-вече със своята простота. То осигурява практическа рамка за управление на личните финанси, като в същото време не утежнява с излишни формули, изчисления и рестрикции, а дава свобода и гъвкавост в управлението на парите.

Разграничението на разходите на нужди и желания дава възможност също така да си създадем балансиран подход в жонглирането с ежедневните си плащания, така че да не се лишаваме от малките удоволствия, които ни правят щастливи. И в същото време да държим ясна сметка за това как вървим към постигането на финансовите си цели.

Простотата обаче както може да е предимство, така е и сред недостатъците на правилото 80/20, тъй като не отчита индивидуалните приоритети, както и специфичните житейски ситуации, в които можем да попаднем. Също така при хора с непостоянни доходи или разнородни източници на доходи стриктното спазване на подобно разпределение може да се окаже предизвикателство.

Принципът на Парето в личните финанси

Твърди се, че концепцията за разпределението 80/20 идва от т.нар. "Закон на Парето", според който за голяма част от събитията в живота или бизнеса приблизително 80% от резултатите се дължат на 20% от причините. Това правило очертава значението на приоритизирането, ефективността и оптимизацията за ефективно управление на ресурсите.

Вилфредо Парето е италиански икономист, който прави наблюдението, че 20% от граховите шушулки раждат около 80% от граховите зърна. После прилага това и в друга област, анализирайки, че 80% от земята в Италия е собственост на 20% от населението. С течение на времето това правило намира доказателства и приложение в различни други области, включително икономика, бизнес и лични финанси.

В контекста на личните финанси това предполага, че нашето финансово благополучие може да бъде постигнато чрез фокус върху малка част от нашите средства и финансови решения - управлявайки навиците си на харчене и заделяйки 20% от доходите си.

Също така законът на парето посочва, че обикновено 20% от категориите в семейния ни бюджет "изяждат" 80% от всичките ни разходи - т.е. ако търсим оптимизация, трябва да се вгледаме именно в тези най-големи разходи.

По отношение на приходите правилото посочва, че 20% от усилията ни дават 80% от резултатите и ако искаме да подобрим своето финансово състояние и доходи, е необходимо да идентифицираме и да се фокусираме именно върху онези дейности и източници, които са се доказали като най-ефективни.